Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр СҮЛДЭТ ӨНДӨР
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/164
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №163 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1831001002
6 Компанийн регистрийн дугаар 4183495
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Насанжаргал 98220425
8 Компанийн  хаяг байршил ХЭА, Биндэр сум, Баян-Өндөр, 5-р баг

Б.Насанжаргал

Б.Насанжаргал

Хэнтий аймаг, Биндэр сум Баян-Өндөр 5-р баг