Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ХӨГНӨХАН ХӨГЖИЛ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/167
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №163 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.11.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2031001002
6 Компанийн регистрийн дугаар 3183394
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Отгонтуяа  99231667, 99578578
8 Компанийн  хаяг байршил Булган, Гурван булаг сум, СЗДТГ-ын байр

Ж.Отгонтуяа

Ж.Отгонтуяа

Булган аймаг, Гурван булаг сум ЗДТГ-ын байр