Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ХАННАМНАН ХӨГЖИЛ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/168
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №163 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 431001003
6 Компанийн регистрийн дугаар 2322943
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Бат-Эрдэнэ 88078227
8 Компанийн  хаяг байршил Булган, Хутаг өндөр сум, 1-р баг СЗДТ Газар-1

Бат-Эрдэнэ

Бат-Эрдэнэ

Булган аймаг, Хутаг сум, 1-р баг ЗДТГ-ын байр