Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр СОГООЧИЙН ХӨНДИЙ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/173
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №202 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.12.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1330001046
6 Компанийн регистрийн дугаар 3736563
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Энхболд 99113975
8 Компанийн  хаяг байршил СЭА, Цагааннуур сум, Номуухан ХХК-ний байр 

Н.Энхболд

Н.Энхболд

Сэлэнгэ аймаг, Цагааннуур сум, Номуухан ХХК-ийн байр