Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ЭВТЖАРГАЛАНТ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/177
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №202 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.12.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1431001004
6 Компанийн регистрийн дугаар 2448394
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар З.Батнасан 89972172, 89793979
8 Компанийн  хаяг байршил ТӨА, Жаргалант сум, Өгөөмөр баг

З.Батнасан

З.Батнасан

Төв аймаг, Жаргалант сум, Өгөөмөр баг