Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр АЙРАГХАС
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/179
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №202 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.12.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 631001003
6 Компанийн регистрийн дугаар 2325071
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Ганчимэг 98095586
8 Компанийн  хаяг байршил ДОА, Айраг сум, Цагаан дөрвөлж баг

Н.Ганчимэг

Н.Ганчимэг

Дорноговь аймаг Айраг сум, Цагаан дөрвөлж баг