Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр САРУУЛБАЯН
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/180
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №202 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.12.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 631001010
6 Компанийн регистрийн дугаар 2324849
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Түмэндэлгэр 88679515
8 Компанийн  хаяг байршил ДГА, Дэлгэрэх сум, Хонгор баг

Г.Түмэндэлгэр

Г.Түмэндэлгэр

Дорноговь аймаг Дэлгэрэх сум, Хонгор баг