Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ПАРТИЗАНЫ ТЭНХЛЭГ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/181
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №202 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.12.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001132
6 Компанийн регистрийн дугаар 2373521
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Даваасамбуу 96454571, 88847758
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 21-р хороо Жаргалант тосгон, Ахмадын контор. 

Ч.Даваасамбуу

Ч.Даваасамбуу

УБ, СХД 21-р хороо Жаргалант тосгон, Ахмадын контор.