Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ЭЛПИ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/185
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №12 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.01.31
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 25/239
6 Компанийн регистрийн дугаар 2414937
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Лхамсүрэн 99161209
8 Компанийн  хаяг байршил СБД, 6-р хороо, Бага тойруу, 40-207 тоот. 

Д.Лхамсүрэн

Д.Лхамсүрэн

УБ, СБД 6-р хороо, Бага тойруу, 40-207 тоот.