Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АЛТАЙХААН"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/195
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар № 57 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.03.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 34/243
6 Компанийн регистрийн дугаар 23800102
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Батбаяр 99072595
8 Компанийн  хаяг байршил УБ, СХД, материал импексийн байр 115 тоот

Ц.Батбаяр

Ц.Батбаяр

УБ, СХД Материал импексийн байр 115 тоот