Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр НАЙСДЭЙ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/197
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №57 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.03.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 25/0327
6 Компанийн регистрийн дугаар 2371995
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Алтанцэцэг 96568778
8 Компанийн  хаяг байршил СБД, 1-р хороо, Континентал ХХК-ийн байр

Г.Алтанцэцэг

Г.Алтанцэцэг

УБ, СБД 1-р хороо, Континентал ХХК-ийн байр