Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АЛДИЯР"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/199
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №57 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.03.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 231001006
6 Компанийн регистрийн дугаар 3062929
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Минта 99422288
8 Компанийн  хаяг байршил БӨА, Өлгий сум, 2-18-75

Т.Минта

Т.Минта

Баян-Өлзий аймаг, Өлгий сум, 2-18-75