Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ФИНКОМ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/209
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №168 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.07.07
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001137
6 Компанийн регистрийн дугаар 2342154
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Оюундалай 94035757
8 Компанийн  хаяг байршил СБД, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Үзэсгэлэн чимэглэлийн байр-0

Оюундалай

Оюундалай

УБ, СБД 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Үзэсгэлэн чимэглэлийн байр-0