Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ЗАВХАН НӨХӨРЛӨЛ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/210
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №182 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.07.07
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 930001138
6 Компанийн регистрийн дугаар 3489906
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Отгонбилэг 99048686
8 Компанийн  хаяг байршил ЗАА, Улиастай сум, Жинст баг

Т.Отгонбилэг

Т.Отгонбилэг

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг