Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр МАНДАХ НАЙЗУУД
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/211
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №170 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.07.07
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 831013001
6 Компанийн регистрийн дугаар 2360268
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Дамдинсүрэн 99999096
8 Компанийн  хаяг байршил ДУА, Дэлгэрхангай сум, 4-р баг 01 

Б.Дамдинсүрэн 

Б.Дамдинсүрэн 

Дундговь аймаг, Дэлгэрхангай сум, 4-р баг 01