Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ГОВИЙН ЧИМЭГ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/212
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №198 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.08.25 
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 930001144
6 Компанийн регистрийн дугаар 3490483
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Баярсайхан 98196881
8 Компанийн  хаяг байршил ЗАА, Ургамал сум, 4-р баг

Б.Баярсайхан

Б.Баярсайхан

Завхан аймаг, Ургамал сум, 4-р баг