Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ХАСБАЯН-ӨЛЗИЙТ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/214
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №203 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.09.25
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1431001008
6 Компанийн регистрийн дугаар 3856011
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Давхарбаяр 98998006, 91464442
8 Компанийн  хаяг байршил ТӨА, Борнуур сум, өгөөмөр 1-р баг

Б.Давхарбаяр

Б.Давхарбаяр

Төв аймаг, Борнуур сум, Өгөөмөр 1-р баг