Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ЗООС ӨРТӨӨ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/215
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №206 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.09.25
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 930001145
6 Компанийн регистрийн дугаар 3490521
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ш.Алтанцэцэг 91711957, 91863024
8 Компанийн  хаяг байршил ЗАА, Цэцэн-Уул сум, Батсуурь баг

Ш.Алтанцэцэг

Ш.Алтанцэцэг

Завхан аймаг, Цэцэн-Уул сум, Батсуурь баг