Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр ЦОГТЫН ХИШИГ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/224
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №289 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.12.17
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 430001050
6 Компанийн регистрийн дугаар 3185354
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Алтанцэцэг 99108127
8 Компанийн  хаяг байршил Булган, Дашинчилэн, 4-р баг

Л.Алтанцэцэг

Л.Алтанцэцэг

Булган, Дашинчилэн, 4-р баг