Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ХАС БАЯЖИХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/226
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №278 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.12.17
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1430001047
6 Компанийн регистрийн дугаар 3858235
7 Хэлбэр

Санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ,

Төслийн санхүүжилтийн үйлчилгээ

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар У:Болормаа 99030850, 96808011
9 Компанийн  хаяг байршил ТӨА, Батсүмбэр сумын мандал 1-р баг

У.Болормаа

У.Болормаа

Төв аймаг, Батсүмбэр сумын Мандал 1-р баг