Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ХӨШӨӨТИЙН ӨГӨӨЖ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/227
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №03 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.01.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 130001084
6 Компанийн регистрийн дугаар 3001881
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Удаанжаргал  95888192
8 Компанийн  хаяг байршил АРА, Өлзийт сум, Хөшөөт баг

Г.Удаанжаргал

Г.Удаанжаргал

Архангай аймаг, Өлзийт сум, Хөшөөт баг