Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр БИЛҮҮ ХӨГЖИЛ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/228
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №06 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.01.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 230002027
6 Компанийн регистрийн дугаар 3063798
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Мурвек 99413130
8 Компанийн  хаяг байршил БӨА, Улаанхус сум, 7-р баг

Мурвек

Мурвек

Баян-Өлзий аймаг, Улаанхус сум, 7-р баг