Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ГОВЬ ХАНГАЙН ЭРДЭНЭ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/230
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №14 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.01.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1130001032
6 Компанийн регистрийн дугаар 3613321
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Батбаатар 96506805, 91892814, 96200990
8 Компанийн  хаяг байршил ӨМА, Баяндалай сум, Баян баг

П.Батбаатар

П.Батбаатар

Өмнөговь аймаг, Баяндалай сум, Баян баг