Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ҮҮРЭЙ ТОЛОН
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/232
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №43 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.03.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 730001025
6 Компанийн регистрийн дугаар 3369439
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Тунгалаг 88021810
8 Компанийн  хаяг байршил ДОА, Дашбалбар сум 5-р баг 

Ц.Тунгалаг

Ц.Тунгалаг

Дорнод аймаг, Дашбалбар сум 5-р баг