Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ТЭГШ УРАН САНАА
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/234
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №74 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.04.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9030001077
6 Компанийн регистрийн дугаар 5234301
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Хүрэлбаатар 88119828
8 Компанийн  хаяг байршил БГД, 3-р хороо, 2-р хороолол, 71-64 тоот

Ч.Хүрэлбаатар

Ч.Хүрэлбаатар

УБ, БГД 3-р хороо, 2-р хороолол, 71-64 тоот