Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ӨГӨӨМӨР ХАС
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/239
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №165 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.07.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1531001010
6 Компанийн регистрийн дугаар 4000595
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар О. Бадармаа 99454301
8 Компанийн  хаяг байршил Зүүнговь сумын Зэл баг

О.Бадармаа

О.Бадармаа

Увс аймаг, Зүүнговь сумын Зэл баг