Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр УГТААЛ УНДРАМ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/244
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №12 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 881001009
6 Компанийн регистрийн дугаар 2360144
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Оюун-Эрдэнэ 98645505
8 Компанийн  хаяг байршил ДУА, Говь-Угтаал сум, Ажирхай баг, 1-р баг.

Б.Оюун-Эрдэнэ

Б.Оюун-Эрдэнэ

Дундговь аймаг, Говь-Угтаал сум, Ажирхай баг, 1-р баг