Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ИРЭЭДҮЙН ЗОРИЛТ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/246
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №309 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.11.02
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9030001117
6 Компанийн регистрийн дугаар 5410231
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Ганчимэг 99108412
8 Компанийн  хаяг байршил УБ, Багануур дүүрэг, "Багануур"ХК-ийг байр, 103 тоот.

Ц.Ганчимэг

Ц.Ганчимэг

УБ, Багануур дүүрэг, Багануур ХК-ийн байр 103 тоот