Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ХӨГЖЛИЙН ДЭЭЖ 
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/248
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №22 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.02.16
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 331001008
6 Компанийн регистрийн дугаар 2361477
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Зоригт 99899331, 99319491
8 Компанийн  хаяг байршил БНА,Галуут сум, 6-р баг, Баянхошуу төв

А.Зоригт

А.Зоригт

Баянхонгор аймаг, Галуут сум 6-р баг, Баянхошуу төв