Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр БУЯНТБОГДЫН ХИШИГ                              
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар  4/251
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №146 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.06.25
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 330001107
6 Компанийн регистрийн дугаар 3123987
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Мягмар 98639132, 89899864
8 Компанийн  хаяг байршил Бууцагаан сум буянтын 6-р баг

Ж.Мягмар

Ж.Мягмар

Баянхонгор аймаг, Бууцагаан сум Буянтын 6-р баг