Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ДЕНЕЖНЫИ МАГНИТ ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/252
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №352 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.12.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2031001025
6 Компанийн регистрийн дугаар 4389948
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Болорцэцэг 99505977
8 Компанийн  хаяг байршил Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уурхайчин багийн 3-р хорооллын 17-р байр, 

Н.Болорцэцэг

Н.Болорцэцэг

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уурхайчин багийн 3-р хорооллын 17-р байр,