Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "БАЯНДҮҮРЭН ХАЙРХАН"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/261
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №368 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.10.21.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002021
6 Компанийн регистрийн дугаар 5865964
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Булган 88525023
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 24-р хороо, Зээлийн 29-р гудамж, 10 тоот

Д.Булган

Д.Булган

УБ, СХД 24-р хороо, Зээлийн 29-р гудамж, 10 тоот