Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ПАРТИЗАНЫ ОЧ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/266
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №422 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.11.19.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002029
6 Компанийн регистрийн дугаар 5876435
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Ядамцоо 96061245
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 21-р хороо Баянцагаан 1, 01 тоот 

М.Ядамцоо

М.Ядамцоо

УБ, СХД 21-р хороо Баянцагаан 1-01 тоот