Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "МӨНГӨН БАЯНХОШУУ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/267
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №423 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.11.19.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002024
6 Компанийн регистрийн дугаар 5870992
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Энхбаяр 99285680
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 8-р хороо, Зүүнбаянцагаан 11, 01 тоот

Ч.Энхбаяр

Ч.Энхбаяр

УБ, СХД 8-р хороо, Зүүнбаянцагаан 11-01 тоот