Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "СҮМБЭР БАЯЛАГ ХОРИН ЗУРГАА"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/269
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №425 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.11.19.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002040
6 Компанийн регистрийн дугаар 5881692
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Хонгорзул 99018546
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 26-р хорооны байр

Б.Хонгорзул

Б.Хонгорзул

УБ, БЗД 26-р хорооны байр