Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ГОРОДОКНИСЭХ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/271
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №427 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.11.19.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002045
6 Компанийн регистрийн дугаар 5883652
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Х.Тунгалаг 88071773               95501773
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, НАД, 5-р хороо, 2-1 тоот

Х.Тунгалаг

Х.Тунгалаг

УБ, Налайх дүүрэг 5-р хороо, 2-1 тоот