Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "БАЯНСЭНТИЙ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/272
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №428 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.11.19.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002020
6 Компанийн регистрийн дугаар 5864097
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Бямбажав 91610610              97071432
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 19-р хороо,  Засаг даргын ажлын алба 6 тоот

Ч.Бямбажав

Ч.Бямбажав

УБ, БЗД 19-р хороо Засаг даргын ажлын алба 6 тоот