Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "КОМБИНАТ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/273
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №450 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.12.10.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002098
6 Компанийн регистрийн дугаар 5899672
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Пүрэвдагва 94520921, 99098018
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 3-р хороо

Д.Пүрэвдагва

Д.Пүрэвдагва

УБ, ХУД, 3-р хороо