Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ГЭГЭЭНХИШИГ УНДРАГА"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/274
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №451 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.12.10.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002034
6 Компанийн регистрийн дугаар 5878888
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Наранцэцэг 99256523
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 10-р хороо, 23 байр, 00 тоот

Б.Наранцэцэг

Б.Наранцэцэг

УБ, СБД 10-р хороо 23 байр 00 тоот