Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ГАН-ЯАРМАГ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/275
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №452 тогтоол
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.12.10.
5 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгасан огноо дугаар

2017.11.08

№203

6  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002123
7 Компанийн регистрийн дугаар 5904927
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Саранчимэг 89986879
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 5-р хороо, яармаг 3, 95 тоот

П.Саранчимэг

П.Саранчимэг

УБ, ХУД 5-р хороо, Яармаг 3-95 тоот