Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АРЦАТЫН ХӨГЖИЛ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/277
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №454 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.12.10.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002035
6 Компанийн регистрийн дугаар 5878918
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Я.Ууганбаяр 99276487       98683070
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 4-р хороо, Төвхөн тулга ХХК-ийн байр, 202 тоот

Я.Ууганбаяр

Я.Ууганбаяр

УБ, ХУД 4-р хороо, Төвхөн тулга ХХК-ийн байр 202 тоот