Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ДҮНЧҮҮР БАЯЛАГ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/278
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №455 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.12.10.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002038
6 Компанийн регистрийн дугаар 5880556
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Жаргалсайхан   91988499
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 9-р хороо, Дэнжийн мянга, 39-06 тоот

Т.Жаргалсайхан

Т.Жаргалсайхан

УБ, ЧД 9-р хороо, Дэнжийн мянга 39-06 тоот