Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ШИНЭ ЭХЛЭЛ БАЯНЗҮРХ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/279
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №456 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.12.10.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002078
6 Компанийн регистрийн дугаар 5897178
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Ганболд 99254053, 99838108
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 14-р хорооны байр

М.Ганболд

М.Ганболд

УБ, БЗД 14-р хорооны байр