Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ТА БИДНИЙ ХӨГЖИЛ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/280
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №457 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.12.10.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002036
6 Компанийн регистрийн дугаар 5879426
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Батцэцэг 95908388, 88082112
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1-р хороо, Цэцэг трейд ХХК-ийн өргөтгөл

Б.Батцэцэг

Б.Батцэцэг

УБ, СБД 1-р хороо, Цэцэг трейд ХХК-ийн өргөтгөл