Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ДАРЦАГТ БИО"ХЗР
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/282
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №50 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.21
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002049
6 Компанийн регистрийн дугаар 5886252
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Эрдэнэцэцэг 88102036
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 12-р хороо, Морингийн даваа-64 тоот

Д.Эрдэнэцэцэг

Д.Эрдэнэцэцэг

УБ, ХУД 12-р хороо Морингийн даваа-64 тоот