Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ДЭЛГЭРЭХ ТАВАН ЛАН"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/286
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №55 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.21
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002075
6 Компанийн регистрийн дугаар 5897017
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Төгсжаргал 99075188
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 5-р хороо, 6-46 тоот

А.Төгсжаргал

А.Төгсжаргал

УБ, СБД 5-р хороо, 6-46 тоот