Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ДАМБА ИНВЕСТ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/287
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №56 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.21
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002089
6 Компанийн регистрийн дугаар 5899265
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Сэлэнгэ 
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 15-р хороо, Дамбадаржаа, 33-1"Хүүхэд элгэмсэг Ирээдүй" ТББ-ын 2 тоот

Д.Сэлэнгэ

Д.Сэлэнгэ

УБ,  СБД 15-р хороо Дамбадаржаа 33-1 "Хүүхэд элгэмсэг ирээдүй" ТББ-ын 2 тоот