Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АШИГ ШИНЭЧЛЭЛТ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/289
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №58 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.21 
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002071
6 Компанийн регистрийн дугаар 5895464
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Одонцэцэг 91162868
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 3-р хороо, 5-0 тоот

С.Одонцэцэг

С.Одонцэцэг

УБ, БЗД 3-р хороо 5-0 тоот