Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ТАЙНЬ-УХАА"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/292
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №63 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.21
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002087
6 Компанийн регистрийн дугаар 5898706
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ш.Эрдэнэцэцэг 88132755
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 16-р хороо, Анар 801-24 тоот

Ш.Эрдэнэцэцэг

Ш.Эрдэнэцэцэг

УБ хот, ХУД, 16-р хороо, Анар 801-24 тоот