Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ЭРДЭНЭСИЙН ЭХЛЭЛ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/294
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №65 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.21
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002121
6 Компанийн регистрийн дугаар 5904706
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Лхагважав 98292632
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Багатойруу 6/7, 1 тоот

С.Лхагважав

С.Лхагважав

УБ, ЧД 4-р хороо, Багатойруу 6/7-1 тоот